Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Bewaarplaats voor de geconsacreerde hostie op het altaar.


Zie kerk:


Tabernakel

Tabernakel

#

#