Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een term uit de late gotiek voor profielen van gewelfribben of gordelbogen, die zonder tussenkomst van een kapiteel in de dragende zuilen of pilaren overgaan.


Zie kerk:


Tenietlopend

Tenietlopend