Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een gewelf, dat slechts in de langsrichting van de door het gewelf overdekte ruimte is gebogen, de vorm doet denken aan een halve cylinder.


Zie kerk:

Kerk Beerta Kerk Breede Kerk Midwolde Kerk Niezijl Kerk Nuis
Tongewelf Carlisle Cathedral

Tongewelf Carlisle Cathedral