Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een rechtopgaande driehoekige geveltop, begrensd aan de zijkanten, door twee rechthoekige in een noklijn samenkomende dakvlakken.


Zie kerk:

Kerk Engelbert Kerk Marsum
Topgevel

Topgevel

#

#