Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een spits torendak, rustend op vier topgevels vanwaar vier ruitvormige dakvlakken opgaan.


Zie kerk:


Torenhelm

Torenhelm