Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een horizontale balk in een kap of gewelf, om de trekkracht in de constructie op te vangen.


Zie kerk:

Kerk Nuis
Trekbalk

Trekbalk

#

#