Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Versiering van een fries, ontleend aan de Griekse bouwstijl.


Zie kerk:


Triglief

Triglief

#

#