Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Monumentaal kruis, dat op de grens van schip en koor hangt, of op een balk of oxaal (scheidswand tussen schip en koor) staat.


Zie kerk:


Triomfkruis

Triomfkruis

#

#